021-84240
0912-4967363 (تماس سریع)

شنبه - چهارشنبه: 18:00 - 9:00
پنج شنبه: 13:00 - 9:00

تعمیرات تخصصی انواع اسکنرهای دستی ، رومیزی ،بایگانی و صنعتی